______________________________________________________________________________________________

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики
____________________________________________________________________________________________________

Адреса: 87500, м. Маріуполь, проспект Будівельників, 129, ауд. 205
Телефон: (0629) 58-75-67
E-mail: irfp@mdu.in.ua
Facebook


Завідувач кафедри - кандидат політичних наук, доцент Гільченко Олена Леонідівна
E-mail: o.gilchenko@mdu.in.ua


Кафедра здійснює підготовку за наступними спеціальностями та рівнями освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 052 Політологія;
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти (аспірантура)
- 052 Політологія.Наукова діяльність

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики розробляє фундаментальні дослідження, які проводяться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету:

- держбюджетна тема «Південно-східний регіон України в умовах суспільно-політичної кризи» (номер державної реєстрації 0217 U 004179, 2016-2018 рр., керівник – доктор політичних наук, професор Балабанов К. В.).- держбюджетна тема «Повернення та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях: сучасний стан та перспективи» (номер державної реєстрації 0119 U 001312 2019-2021 рр., керівник – доктор політичних наук, професор Балабанов К. В.).
Комплексні наукові теми кафедри:

2005-2008 рр. – «Проблеми інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір»
2008-2011 рр. – «Розвиток зовнішньо економічних та політичних відносин України в умовах глобалізації»
2012-2018 рр. - «Середземномор’я у сучасних регіональних та глобальних процесах»
2019-2021 рр. - «Трансформація політичних систем країн світу в умовах глобалізації»

Кафедра щороку проводить Інтернет-конференцію «Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу», в якій беруть участь студенти, аспіранти, молоді вчені та викладачі українських ЗВО, а також науковці з країн Європейського Союзу (Польщі, Литви, Естонії, Латвії, Словенії). У рамках конференції обговорюються проблеми реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу, процеси регіоналізації та глобалізації, зовнішня політика України і держав світу, трансформація політичних систем держав світу в умовах глобалізації, історія міжнародних відносин.

Під керівництвом викладачів кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики працюють Центр ґендерних досліджень і освіти Програми розвитку ООН, Інформаційний центр ЄС, Центр Балто-Чорноморських регіональних студій.

З 2003 року на базі кафедрі працює студентське наукове товариство «Дискусійний клуб «Виклики ХХІ ст.» (керівник – кандидат історичних наук, доцент Гаврилова Ніна Василівна). Засідання клубу проводяться щомісяця за участі науковців і студентів з інших закладів вищої освіти, а також співробітників підприємств, організацій, установ, органів державної влади та місцевого самоврядування.

За результатами наукової діяльності студентів спеціальностей «Політологія» і «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» щороку публікується понад 80 тез доповідей і наукових статей у фахових виданнях України.


Партнери кафедри:
- Агенція місцевої демократії у м. Маріуполі
- ГО «Ініціативна група "Разом!"»