______________________________________

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
ОС "Магістр"
___________________________________________
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Розклад державної атестації
Програма атестації випускників освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


Історія
Розклад державної атестації
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності (денна форма)
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності (заочна форма)


Середня освіта. Історія
Розклад державної атестації
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності (денна форма)
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності (заочна форма)


Міжнародні відносини
Розклад державної атестації
Програма державного іспиту з «Міжнародних систем та глобального розвитку»
Програма державного іспиту з практикуму перекладу з англійської мови