______________________________________

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
ОС "Бакалавр"
___________________________________________
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Розклад державної атестації
Програма комплексного державного іспиту


Культурологія
Розклад державної атестації
Програма комплексного державного іспиту


Політологія
Розклад державної атестації
Програма державної атестації з місцевого самоврядування та державного управління
Програма державної атестації з порівняльної політології


Соціологія
Розклад державної атестації
Програма державного іспиту з історії соціології
Програма державного іспиту з соціології управління


Історія та археологія
Розклад державної атестації
Програма державної атестації з всесвітньої історії та історії історичної науки
Програма державної атестації з історії України та археології


Середня освіта. Історія
Розклад державної атестації
Програма державної атестації з історії України та всесвітня історія
Програма державної атестації з методики викладання історії в школі


Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Розклад державної атестації
Програма державної атестації з історії міжнародних відносин
Програма державної атестації з міжнародних відносин