____________________________________________________________________________________________________________________

Історія розвитку кафедри політології та міжнародних відносин
__________________________________________________________________________________________________________________________Кафедру міжнародних відносин та зовнішньої політики було засновано у 2001 р. Її створення напряму пов’язане з появою у тоді ще Маріупольському гуманітарному інституті Донецького національного університету нової спеціальності з незвичною для нашого міста з його традиційною технічною спрямованістю назвою «Міжнародні відносини». Вже тоді керівництво університету та факультету розуміло, що в умовах глобалізації і розширення регіонального міжнародного співробітництва спеціальність «Міжнародні відносини» буде затребуваною та перспективною з огляду на економічну потужність Маріуполя та широкі зв’язки місцевої грецької діаспори з Грецією та Кіпром. Треба було відійти від вузького розуміння міжнародних відносин як суто дипломатичної діяльності і охопити у навчальному процесі весь комплекс вмінь та навичок необхідних для здійснення міжнародних відносин на регіональному, економічному, політичному, культурному рівнях і на рівні т.зв. «народної дипломатії». Такий підхід викликав неабияку зацікавленість абітурієнтів, про що свідчить кількість заяв, одна із найбільших поданих на той час на одну спеціальність.

З часу заснування кафедри (2001 рік) до 2015 року незмінним завідувачем кафедри був Балабанов Костянтин Васильович, ректор МДУ (до вересня 2020 р.), член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Почесний Генеральний консул Республіки Кіпр у Маріуполі, член виконкому Маріупольської міської ради. Саме за цей час під його керівництвом та за його ініціативою відбулись основні етапи кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного становлення кафедри.

З 2015 по 2016 рр. кафедру очолював доцент Булик М.В., який до цього часу близько 10 років був заступником завідувача кафедри і мав вже багатий досвід в питаннях керівництва кафедрою.

З 2016 по 2019 рр. виконуючим обов’язки завідувача кафедри була професор, доктор політичних наук Пашина Н.П. Вона ініціювала розвиток спеціальності «Політологія» на всіх трьох рівнях вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії).

З 2019 року по теперішній час кафедру очолює доцент, кандидат політичних наук Гільченко О.Л., яка продовжує традиції попередників з реалізації основних завдань кафедри.

Перший випуск бакалаврів з міжнародних відносин відбувся у 2005 р., а наступного року диплом отримали перші магістри та спеціалісти зі спеціальності.

Потужний науково-педагогічний склад кафедри дозволив відкрити у 2005 році на її основі одноразову аспірантуру зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси, а з 2007 року вона почала діяти на постійній основі. У лютому 2013 р. у спеціалізованій вченій раді К 12.093.02 Маріупольського державного університету відбулись перші захисти кандидатських дисертацій. З того часу до 2019 р. результатом роботи аспірантури стало 14 успішних захистів в даній раді. Шість з них відбулись під керівництвом д.політ.н., професора Балабанова К.В. (Черепченко О., Ушакова Ж., Агєєва О., Трофименко А., Свєтлакова М., Ясірова Ю.); керівником трьох досліджень стала д.і.н., професор кафедри Лисак В.Ф. (Майборода М., Іванець Т., Піддубний М.), захист аспірантів Савка О. та Грінько О. відбувся під керівництвом кандидатів історичних наук, доцентів кафедри Пахоменко С.П. та Гаврилової Н.В.; ще два захисти Мурзи К. та Рябченко Е. пройшли за науковим керівництвом д.і.н., професора Пономарьової І.С., яка до 2017 р. працювала у складі штату кафедри.

В 2016 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти за спеціальністю 052 Політологія. На момент першого випуску в 2020 р. на спеціальності навчалось вже 11 аспірантів денної та заочної форми навчання. В лютому 2021 р. відбувся перший захист у разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктор філософії Лубінця Д.В. згідно «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», прийнятого 06.03.2019 р.

Суспільно-політичні зміни в країні, зростання громадянської та політичної активності в регіоні Північного Приазов’я сформували нагальну потребу у висококваліфікованих фахівцях з політичних наук. Робота в органах місцевого самоврядування, участь в передвиборчих кампаніях, політичний консалтінг – це такі напрями діяльності, спеціалістів з яких бракувало в регіоні. Тому у 2015 році кафедра розпочала підготовку бакалаврів зі спеціальності «Політологія». У 2019 році було отримано ліцензію на підготовку магістрів за даним напрямом.

Загалом, на початок 2021 р. кафедра здійснила 15 випусків бакалаврів – міжнародників, 14 випусків магістрів – міжнародників та 2 випуски бакалаврів – політологів. Спеціальності можуть пишатись своїми випускниками, які представляють Маріупольський державний університет на підприємствах та в установах Маріуполя України та закордоном.

З серпня 2021 р. кафедру було перейменовано на політології та міжнародних відносин.