_______________________________

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
____________________________________Освітня програма ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Випускова кафедра Телефон кафедри (код міста – 0629)
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Середня освіта. Історія + + + + Кафедра історичних дисциплін 58-75-74
Історія + - + +
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа + + + + Кафедра культурології та інформаційної діяльності 58-75-66
Культурологія + + - -
Міжнародні відносини + + + + Кафедра політології та міжнародних відносин  58-75-67
Політологія + + - -
Політологія. Політична аналітика та експертиза - - + +
Соціологія + + - - Кафедра філософії та соціології  58-75-65


Переглянути освітні програми