13:25
Запрошуємо дослідників до публікації у науковому виданні «Вісник МДУ»

Міністерство освіти і науки України оновило перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та доктора філософії.

Маріупольський державний університет запрошує вчених до публікації у виданні «Вісник МДУ» за історичними, політичними, юридичними, економічними, філологічними напрямами. Журнал видається два рази на рік і входить до наукових фахових видань категорії «Б».


Серії видання «Вісник МДУ»:


«Вісник МДУ» індексується у Google Scholar, Index Copernicus і включений до профільних міжнародних наукометричних баз даних (WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine), каталогу академічних репозиторіїв відкритого доступу The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), реєстру репозиторіїв відкритого доступу Registry of Open Access Repositories. Також видання входить до електронного архіву наукових періодичних видань «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Переглядів: 61 | Додав: Деканат