________________________________________________________________________________________________

ЦЕНТР БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ
_____________________________________________________________________________________________________
Центр Балто-Чорноморських регіональних студій був створений на базі Маріупольського державного університету у 2018 році у рамках проекту Еразмус+ «Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорноморський зв'язок». Проект фінансується Євросоюзом і реалізується за участі університетів України, Естонії, Польщі, Швеції та Литви.

Основна мета діяльності центру – сприяння всебічній співпраці МДУ, Маріуполя та України з країнами Балто-Чорноморського регіону шляхом створення та розвитку консультативного, наукового та просвітницького осередку регіонального співробітництва, а також забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Напрями діяльності центру:
- проведення досліджень країн регіону, пізнання його історичного, політичного, економічного та культурного розвитку;
- координація наукових і практичних зусиль у здійсненні регіональної співпраці у контексті європейської інтеграції;
- розширення контактів між науковцями, політиками та громадськими діячами країн регіону, налагодження співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади;
- сприяння інтеграції Маріуполя в європейський інформаційний і науковий простір, розповсюдженню й адаптації європейських цінностей;
- просування іміджу балтійських і чорноморських країн у регіоні Північного Приазов’я
- підготовка інформаційних матеріалів та надання консультацій студентам і співробітникам університету, представникам громадських організацій та органів влади щодо діяльності країн Балто-Чорноморського регіону, роз’яснення окремих аспектів політики країн даного регіону;
- проведення науково-комунікативних заходів (круглих столів, презентацій, обговорень, відкритих лекцій, конференцій тощо) з питань історичного, політичного, економічного та культурного розвитку країн регіону.

Центр Балто-Чорноморських регіональних студій надає доступ до:
− мультимедійної апаратури для проведення відео-конференцій, семінарів та інших наукових заходів з тематики роботи Центру;
− інформації про магістерську програму «Балто-Чорноморські регіональні дослідження»;
− банку інформації про заклади вищої освіти і дослідницькі центри країн Балто-Чорноморського регіону;
− доступ до електронної бази даних EBSCO, зокрема, до зарубіжних періодичних видань з регіональної проблематики;
− актуальної англомовної літератури з питань регіонального розвитку.

Користуватися матеріалами центру можуть всі бажаючі.


Положення про Центр Балто-Чорноморських регіональних студій

План роботи Центру Балто-Чорноморських досліджень на 2021 р.
Звіт про роботу Центру Балто-Чорноморських досліджень у 2020 р.

Директор центру – кандидат історичних наук, доцент Пахоменко Сергій Петрович
E-mail: [email protected]

Facebook
Сайт Центру