_______________________________

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
____________________________________Освітня програма ОС «Бакалавр» ОС «Магістр» Випускова кафедра Електронна пошта
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Середня освіта. Історія + + + + Кафедра історії та археології [email protected]
Історія (Історія та археологія) + - + +
Культурологія Культурологія + + - - Кафедра культурології [email protected]
Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади - - + +
Дизайн + + - -
Міжнародні відносини + + + + Кафедра політології та міжнародних відносин  [email protected]
Політологія + + - -
Політологія. Політична аналітика та експертиза - - + +
Соціологія + + - - Кафедра філософії та соціології  [email protected]
Врегулювання конфліктів і медіація - - + +


Переглянути освітні програми