______________________________________

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
___________________________________________
Розклад

Програма ПА_Історія_Всесвітня історія та історія історичної науки
Програма ПА_Історія_Історія України та археологія
Програма ПА_Культурологія
Програма ПА_Міжнародні відносини_Історія міжнародних відносин
Програма ПА_Міжнародні відносини_Міжнародні відносини та зовнішня політика
Програма ПА_Політологія_Місцеве самоврядування та державне управління
Програма ПА_Політологія_Порівняльна політологія
Програма ПА_Середня освіта.Історія_Історія України та всесвітня історія
Програма ПА_Середня освіта.Історія_Методика викладання історії в школі
Програма ПА_Соціологія