09:38
МДУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Маріупольський державний університет оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

• на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр:


 

- політології та міжнародних відносин – 1 посада,

- філософії та соціології – 1 посада,

- економіки та міжнародних економічних відносин – 1 посада,

- права – 1 посада,

- економіки праці – 1 посада,

- раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища – 1 посада,

- дошкільної освіти – 1 посада,

- педагогіки та освіти – 1 посада,

- англійської філології – 1 посада,

- грецької філології – 1 посада,

- прикладної філології – 1 посада,

- української філології – 1 посада,

- публічного управління та адміністрування – 1 посада,

- маркетингу та туризму – 1 посада.


Претенденти на заміщення посад завідувачів кафедр повинні мати науковий ступінь та/або вчене звання, відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри у закладі вищої освіти не менше 5 років.


• на заміщення вакантних посад професорів, доцентів і старших викладачів:


історичний факультет

кафедра культурології

доцент – 3 посади

кафедра історії та археології

доцент – 4 посади

кафедра політології та міжнародних відносин

доцент – 1 посада

кафедра філософії та соціології

професор – 1 посада

доцент – 2 посади

економіко-правовий факультет

кафедра економіки та міжнародних економічних відносин

професор – 1 посада

доцент – 3 посади

кафедра системного аналізу та інформаційних технологій

доцент – 3 посади

старший викладач – 2 посади

кафедра економіки праці

доцент – 3 посади

кафедра права

професор – 2 посади

доцент – 9 посад

старший викладач – 2 посади

кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

професор – 1 посада

доцент – 2 посади

факультет філології та масових комунікацій

кафедра інформаційної діяльності

професор – 1 посада

доцент – 2 посади

кафедра соціальних комунікацій

доцент – 1 посада

старший викладач – 2 посади

кафедра української філології

професор – 1 посада

доцент – 5 посад

факультет іноземних мов

кафедра англійської філології

професор – 1 посада

доцент – 2 посади

старший викладач – 2 посади

кафедра романо-германської філології

професор – 1 посада

доцент – 2 посади

старший викладач – 2 посади

кафедра грецької філології

професор – 1 посада

доцент – 2 посади

старший викладач – 1 посада

кафедра прикладної філології

професор – 2 посади

доцент – 5 посад

старший викладач – 1 посада

психолого-педагогічний факультет

кафедра дошкільної освіти

професор – 1 посада

доцент – 3 посади

старший викладач – 1 посада

кафедра практичної психології

професор –1 посада

доцент – 5 посад

старший викладач –1 посада

кафедра педагогіки та освіти

професор – 1 посада

доцент – 5 посад

старший викладач – 2 посади

навчально-науковий інститут управління

кафедра маркетингу та туризму

професор – 3 посади

доцент – 3 посади

старший викладач – 1 посада

кафедра менеджменту та фінансів

доцент – 8 посад

старший викладач – 1 посада

кафедра публічного управління та адміністрування

доцент – 3 посади


Претенденти на заміщення посад професорів, доцентів і старших викладачів мають відповідати вимогам р.3 Положення про проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, обрання за конкурсом та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Маріупольському державному університеті.


Додатки до Положення


Претендент на посаду науково-педагогічного працівника надсилає поштою або подає особисто до відділу кадрів Університету наступні документи, оформлені у швидкозшивачу (додаток 2) з обов’язковим описом (додаток 3):

 • заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч (додаток 1);
 • особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • автобіографію (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • 2 фотокартки 3х4 (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • копію та оригінал паспорта громадянина України (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • копію та оригінал картки платника податків (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • засвідчені в установленому порядку, копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчені (почесні) звання (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • список навчально-методичних та/або наукових праць (для осіб, які не працюють в Університеті – за останні 5 років, для осіб, які працюють в Університеті та обираються на новий строк – наукові праці, видані за час дії попереднього трудового договору (контракту) (додаток 4);
 • відомості про показники діяльності претендента на заміщення посади відповідно до п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (додаток 5);
 • характеристику з останнього місця роботи (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 14);
 • попередження про обмеження, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними, дотримання вимог фінансового контролю (додаток 15);
 • копію та оригінал документа з військового обліку (для осіб, які не працюють в Університеті);
 • оригінал або засвідчену копію документа про останнє підвищення кваліфікації.


Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи до відділу кадрів університету особисто або поштою за адресою: 03037, Київ, вул. Преображенська, 6, каб. 309.


Звертаємо увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту: [email protected] у PDF форматі. Документи завіряються кваліфікованим електронним підписом (КЕП), у темі листа зазначити «на конкурс НПП МДУ»


Телефон для довідок: (0629) 58-75-88
Прийом документів проводиться протягом місяця з дати оголошення конкурсу

Переглядів: 172 | Додав: Деканат