______________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МДУ
___________________________________________________________________________________________
Лабораторія соціологічних досліджень МДУ була створена у 2016 році та являється самостійним структурним підрозділом МДУ, який підпорядковується кафедрі філософії та соціології. Лабораторія співпрацює з Інститутом соціології НАН України, Соціологічною асоціацією України (САУ), освітніми установами, науково-дослідними центрами, соціальними службами, громадськими організаціями тощо.

Основною метою Лабораторії є розвиток соціології, її теоретичного змісту, формування соціологічної культури, вивчення найактуальніших соціальних, у тому числі соціально-політичних та соціально-психологічних проблем молоді та українського суспільства в цілому, розроблення пропозицій щодо його подальшого розвитку.

Ключові напрямки діяльності Лабораторії:
- проведення заходів, спрямованих на поширення та популяризацію соціологічного знання серед широкого загалу;
- проведення прикладних соціологічних досліджень на замовлення підрозділів університету, державних та недержавних служб і відомств;
- створення банку соціологічних даних;
- залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи та прикладних соціологічних досліджень;
- сприяння забезпечення практичної складової підготовки на освітній програмі «Соціологія» Маріупольського державного університету.

Пріоритетні напрямки досліджень Лабораторії:
- Сучасні аспекти соціокультурної трансформації українського суспільства.
- Тенденції розвитку суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних процесів в регіоні.
- Проблеми та перспективи розвитку й реформування системи освіти в Україні.Положення про Лабораторію соціологічних досліджень МДУ
План роботи Лабораторії соціологічних досліджень МДУ на 2021 рік

Звіти про роботу Лабораторії соціологічних досліджень МДУ

Звіт за 2020 рік


E-mail: [email protected]