МІКРОПРОЄКТ «ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СТУДІЇ» В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»


Реалізується у межах проєкту напряму ім. Жана Монне програми Еразмус+ «Відбудова потенціалу Європейських студій на українських територіях, що постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення» (“Rebuilding the Potential of EU Studies in the Conflict-affected Areas of Ukraine: Addressing Challenges and Creating Solutions”. 619892-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT)


МІКРОПРОЄКТ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ КАФЕДРОЮ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Гільченко Олена
к.політ. н., доцент
координатор проєкту
викладач курсу «Європейські інтеграційні студії»

Трофименко Анастасія
к.політ.н., доцент
виконавець проєкту
проведення та аналіз опитувань
iнформаційний супровід курсів

Константинова Юлія Василівна
к.і.н., доцент
виконавець проєкту
відповідальна за методичний супровід
 

Свєтлакова Марія Андріївна
к.політ.н.
виконавець проєкту
керівник студентської наукової роботи
 


МЕТА МІКРОПРОЄКТУ
Сформувати комплексне уявлення щодо європейської інтеграції у здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету

ЗАДАЧІ МІКРОПРОЄКТУ:
- сприяти удосконаленню євроінтеграційних студій та поширювати ідеї Об'єднаної Європи в Маріупольському державному університеті;
- забезпечити якісну вищу освіту та освітню діяльність Маріупольського державного університету, що відповідають міжнародним стандартам якості освіти;
- збільшити конкурентоспроможність випускників освітньої програми Міжнародні відносини;
- сформувати у здобувачів комплексне уявлення щодо розвитку європейської інтеграції шляхом викладання курсу «Європейські інтеграційні студії».