14:05
Кафедра культурології та інформаційної діяльності запрошує всіх бажаючих долучитися до акції "Подаруй експонат музею"

Шановні колеги та студенти! В кабінеті 108 історичного факультету МДУ створюється музей на базі комплексної навчально-проектної лабораторії інформаційних девайсів! Просимо Вас долучитися до акції "Подаруй експонат музею": носії інформації (книги, альбоми, диски, касети), оргтехніку (ауді-, відео- програвачі, друкарські засоби) Експонати можна передати з 8:00 до 16:00 (понеділок-п'ятниця в ауд.204 Історичний Факультет).

Створення в структурі Комплексної навчально-проектної лабораторії інформаційних девайсів музею є необхідним. Його діяльність сприятиме не тільки підвищенню професійного рівня випускників спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Культурологія» МДУ, а й позитивно вплине на їхнє інтелектуальне зростання та активне самовдосконалення.


У сучасному музеєзнавстві поняття «музей» означає не приміщення, а багатофункціональний інститут соціальної інформації, призначення якого комплектування, збереження і використання пам’яток культурної спадщини України і природничо-наукових цінностей, розповсюдження і пропаганда їх у вихованні та освітньо-культурній діяльності.


Профіль музею визначається основним змістом його фондів і зв’язком з тією чи іншою галуззю науки, культури, освіти, виробництва. Отже, основний зміст музею визначається його профілем. Профіль музею комплексної навчально-проектної лабораторії інформаційних девайсів кафедри культурології та інформаційної діяльності МДУ - навчальний (галузевий). Навчальний музей не повинен бути зібранням оригінальних предметів або виставкою фотографій і документів. Це жива, дійова сила навчального процесу. Адже процес пошуку, збирання, вивчення, збереження та експонування профільних матеріалів формує професійні навички у студентів спеціальностей «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і «Культурологія» МДУ.


Організаційна структура, методи роботи нашого музею будуть зумовлені психолого-виховними особливостями студентів, рівнем їхніх знань і вмінь, інтересів і потреб. Освіта і виховання музейними засобами буде здійснюється відповідно до напрямків діяльності музею, а це пошуково-дослідницький, збиральницький, фондовий, експозиційний, навчальний, пам’яткоохоронний, просвітницько-інформаційний, громадсько-корисний. Разом з тим, створити дійсно високоефективний навчальний музей без активної допомоги викладачів кафедри і студентів наших спеціальностей, практично неможливо.


У зв’язку з цим, звертаюся до вас, шановні колеги і студенти, взяти активну участь у пошуковій і збиральницькій діяльності для комплектування фондів і створення експозиції нашого музею за наступними напрямками:- першоджерела, які безпосередньо пов’язані зі створенням і розвитком на історичному факультеті МДУ кафедри культурології та інформаційної діяльності і відкриттям спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Культурологія»;

- етапи діяльності кафедри (освітньо-виховна, наукова, культурно-просвітницька, творчо-розвивальна, рекреативно-дозвіллєва): документи, фотоілюстративний матеріал, речові комплекси;

- пам’ятки матеріальної культури, які ілюструють етапи формування професійних навичок студентів наших спеціальностей (друкарські машинки, давні канцелярські приладдя, копії рукописних і друкованих документів, книги, тощо); пам’ятки духовної культури (твори живопису, графіки, скульптури, музичні інструменти, афіші, концертні і театральні програмки, путівники по музеях і виставках, предмети етнографії та декоративно-ужиткового мистецтва тощо);

- сучасне дидактичне забезпечення спеціальностей кафедри: КНМЗНД, навчально-методичні видання; аудіо-відео забезпечення навчального процесу;

- сучасні першоджерела навчальної, наукової і громадської діяльності викладачів кафедри (навчально-методична і наукова література, підвищення кваліфікації, стажування, участь у структурах Міносвіти, МДУ, факультету, проектах, громадських організаціях, товариствах тощо);

- сучасні першоджерела навчальної роботи, наукової діяльності та соціальної активності студентів (рейтинги, Декада студентської науки МДУ, наукові конференції, наукові публікації, участь у студентських об’єднаннях, клубах за інтересами, культурно-дозвіллєвих заходах, спортивних секціях і змаганнях тощо).

Переглядів: 110 | Додав: Деканат | Рейтинг: 0.0/0