_____________________________________________________

Кафедра філософії та соціології
___________________________________________________________

Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129а , каб. 214
Телефон: (0629) 58-75-65
E-mail: pscphs@mdu.in.uaЗавідувач кафедри – доктор соціологічних наук, професор Слющинський Богдан Васильович


Кафедра філософії та соціології була створена у 1997 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямком 054 Соціологія.

Викладачі кафедри розробили програми та методичні комплекси до наступних дисциплін: філософія, релігієзнавство, логіка, соціологія, політологія, філософія освіти, соціологія освіти, соціологія громадської думки, сучасні проблеми людинознавства, демографія, історія суспільно-політичної думки, історія соціальних та демократичних рухів.

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів працює студентське наукове товариство «Філософські студії» під керівництвом доцента кафедри Цибулько О. С.

На сьогоднішній день кафедра філософії та соціології здійснює підготовну до відкриття соціологічної лабораторії МДУ.Перелік профільних дисциплінНаукова діяльність:

Викладачі кафедри філософії та соціології беруть участь у науково-дослідній роботі, що виконується відповідно до комплексної теми наукових досліджень «Філософська аналітика індивідуального й соціального буття людини: проблеми та рішення» (шифр теми № 0116U000053, термін виконання: 2016-2019 рр.).

У межах науково-дослідної теми кафедри досліджуються такі питання:
• історико-філософський аналіз проблеми індивідуального й соціального буття людини;
• соціально-філософський аналіз сучасного й постсучасного буття людини в контексті співвідношення одиничного, особливого та всезагального.


Партнери кафедри:

‑ Інститут соціології НАН України
‑ Варшавський університет (Польща)
‑ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
‑ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
‑ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
‑ Донецький державний університет управління
‑ Запорізький класичний приватний університет