18:30
Зустріч аспірантів спеціальності «Політологія» із стейкхолдером Катериною Тримою та гарантом програми Наталією Пашиною

21 грудня 2020 р. на історичному факультеті відбулась зустріч здобувачів вищої освіти освітньо-наукової програми “Політологія” третього (освітньої-наукового рівня) за участі гаранта ОНП - д. політ. н., професора Наталії Пашиної зі стейкхолдером Катериною Тримою - провідного наукового співробітника Відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України.

Зустріч відбувалась в очно-дистанційному форматі із дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог. На зустрічі обговорювалась освітньо-наукова програма Політологія підготовки доктора філософії з метою її моніторингу та подальшого перегляду.


Аспіранти висловили своє бачення щодо доступності та зрозумілості інформації, поданої в освітній програмі щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Гарант ОНП Наталія Пашина та завідувач кафедри Олена Гільченко поспілкувались зі здобувачами вищої освіти на предмет задоволення їх потреб та інтересів створеним в МДУ освітнім середовищем.


Запрошена пані Катерина Трима поділилась досвідом щодо можливих варіантів визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті та поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП.


Такий формат зустрічі є одним з кількох варіантів заходів, які проводить випускова кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики для систематичного моніторингу освітніх (в т.ч. і освітньо-наукових) програм з метою покращення якості вищої освіти.

Переглядів: 43 | Додав: Деканат