11:51
Студенти 4 курсу спеціальності «Середня освіта (Історія)» захистили онлайн звіти з педагогічної практики

16 квітня 2021 р. відбувся онлайн-захист звітів з виробничої (педагогічної) практики здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальності «Середня освіта (Історія)». Студенти презентували самотужки здобутий досвід, педагогічні спостереження та нові враження

Практиканти обмінялись міркуваннями про найголовніші компетентності, умінням і навички самостійної освітньої роботи, здобуті в загальноосвітніх школах під час проведення уроків та позакласних заходів. Не залишились на захисті без уваги отриманні студентами навички індивідуального спілкування з учнівською молоддю, методи пізнання особистості учня, визначення його ціннісних орієнтирів, інтересів тощо.


Водночас обговорювалися результати опитування практикантів, проведеного напередодні заліку керівницею педагогічної практики, доценткою кафедри історичних дисциплін Юлією Коробкою. Анкетування було спрямоване на здійснення студентами самоаналізу навчально-виховної діяльності.


«Я відчуваю задоволення від роботи з учнями. Мені подобається педагогічне спілкування з метою передачі соціального досвіду й знань. Особливий інтерес викликають поради досвідчених педагогів стосовно врахування особливостей при індивідуальній роботі з учнями різного рівня підготовки та зацікавленості»

Ісидор Бадасен, студент 4 курсу, «Середня освіта (Історія)».


Доцентка Юлія Коробка проінформувала учасників захисту, які питання були обговорені із потенційними роботодавцями. Зокрема, актуальною залишається потреба у кваліфікованих фахівцях, які володіють професійними компетенціями необхідними для роботи вчителя у загальноосвітній школі. З-поміж іншого, стейкголдери звертали увагу на необхідність більш ґрунтовного засвоєння студентами методики й дидактики викладання, умінь і навичок педагогічного спілкування.


У підсумку онлайн-захисту були визначені подальші перспективи для покращення здобутих студентами навичок та завдання для самовдосконалення.

Переглядів: 40 | Додав: Деканат