10:28
Культурологи з України, Білорусі, Греції, Польщі, Італії, Великої Британії провели онлайн-дискусію про якісні зміни культури постглобалізму

27 листопада в день 102 річниці створення Національної академії наук України на базі історичного факультету Маріупольського державного університету в очно-дистанційній формі відбулася перша Міжнародна науково-практична конференція «Феномен культури постглобалізму», організована кафедрою культурології та інформаційної діяльності МДУ та проведена під модеруванням завідувача кафедри культурології та інформаційної діяльності МДУ, професора Юлії Сабадаш.

Під час пленарного засідання конференції учасники почули вітальні слова від першого проректора Маріупольського державного університету, голови оргкомітету, професора Олени Булатової, декана історичного факультету МДУ, заступника голови оргкомітету, професора Вікторії Лисак, завідувача кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв, професора Ірини Петрової, завідувача кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, професора, Поліни Герчанівської, завідувача кафедри культурології закладу освіти «Білоруський державний університет культури і мистецтв» професора, Олександра Смоліка, заступника завідувача кафедри менеджменту соціокультурної діяльності, старшого викладача, члена ради молодих вчених закладу освіти «Білоруський державний університет культури і мистецтв», Олега Барми.


З науковими доповідями виступили: професор Юлія Сабадаш, яка поділилися досягненнями та результатами синергії міжнародної культурологічної спільноти у дослідженні проблематики конференції. У доповіді доцента Степана Янковського «Соціокультурні світи постглобального світу» представлено п’ять кроків критики історичності соціуму від архаїчного пласту усвідомлення спільності, виробництва соціуму, переосмислення категорій спілкування, протиставлення до соціального конструювання. Директор Музею історії Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Ірина Бадасен презентувала доповідь «Професії, які пішли в минуле…» (за матеріалами фондів Музею історії металургійного комбінату імені Ілліча). У доповіді «Курс лекцій як визначальний чинник методичного забезпечення викладання інтегрованої навчальної дисципліни «Історія української культури» на спеціальності 034 «Культурологія» в Маріупольському державному університеті» заслуженого працівника культури України, доцента кафедри культурології та інформаційної діяльності МДУ, Юзефа Нікольченка представлено спільні досягнення колективу кафедри, зокрема, у підготовці ілюстрованих хрестоматійних видань «Історія української культури». Студентка 3 курсу ОС «Бакалавр» спеціальності «Культурологія» МДУ Наталія Афанасьєва поділилася рефлексіями щодо соціокультурної діагностики Маріуполя з огляду на проблеми соціокультурних установ та перспектив їх розвитку. Асистент кафедри соціальних комунікацій МДУ, виконавчий секретар громадської організації «Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя, Ольга Демідко презентувала роботу студії культуротворчого перфомансу кафедри культурології та інформаційної діяльності історичного факультету МДУ.


Загалом у межах конференції розглянуто близько 230 доповідей відомих науковців, викладачів, студентів, фахівців у галузі культури та мистецтва.


За результатами роботи конференції прийнято резолюцію, що відображає солідарність бачення щодо розвитку наукових досліджень, науково-дослідної діяльності, дослідження проблем, що стосуються актуальних питань розвитку української культури, стратегічних напрямів реформування української культури, як це зазначається чинною «Довгостроковою стратегією розвитку української культури – стратегією реформ», прийнятою урядом України 01 лютого 2016 року. Учасники конференції вважають за доцільне наголосити на важливості таких кроків як: всебічний аналіз та обговорення нагальних проблем культури, що має відповідати потребам глобального та локального культурного розвитку; сприяння діалогу фахівців, професіоналів, експертів у сфері культури з органами державної влади і місцевого самоврядування задля сталого зростання частки культурних послуг місцевих бюджетах; налагодження комплексної системи заходів з метою збереження та розвитку регіональних культурних особливостей; продовження практики щорічного проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен культури постглобалізму» на базі кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету.

Переглядів: 105 | Додав: Деканат